LinkedIn-tutkimus

Sivua on päivitetty viimeksi 21.4.2018

Keväällä 2018 Johanna Janhonen halusi selvittää sitä, miten suomalaiset käyttävät LinkedIniä. Kysely on auki osoitteessa bit.ly/linkedinkysely , joten vastaa sinäkin, mitä enemmän vastauksia, sitä parempi kuva tilanteesta saadaan.

arkku_laatta_linkedin

Keitä vastaajat ovat?

Johanna pyysi vastauksia mm. uutiskirjeessään, blogissaan ja omissa ja yrityksensä somekanavissa ja eri Facebook-ryhmissä ja tietenkin myös LinkedIn-keskusteluissa. Hän sai vastauksia etenkin naisilta ja kun Johanna huomasi tämän, hän yritti aktivoida miesvastaajia. Vastaajien jakauma on siis hieman vino, muista tämä siis tuloksia tulkitessasi.

4.4.2018 vastaajia oli 227, heistä naisia oli 169 (74%) ja miehiä 58 (26%).
19.4.2018 vastaajia oli 243, heistä naisia oli 179 (74%) ja miehiä 64 (26%).

Yksi vastaaja oli teini-ikäinen (19.4.),
20-29-vuotiaita oli  14%,
30-39-vuotiaita 31%,
40-49-vuotiaita 32%,
50-59-vuotiaita 20%.
60-69-vuotiaita sekä 70-79-vuotiaita vastaajia oli kumpiakin 1%.

Vastaajien asema työmarkkinoilla(19.4.):
opiskelijoita 7%,
työntekijöitä 66%,
yrittäjiä 14%,
työttömiä 7% ja
muita (esim. eläkeläisiä, apurahatutkijoita, hoitovapaalla olevia) 6%.  

Suosituimmat tittelit olivat yrittäjä, toimitusjohtaja ja opiskelija, kutakin 8 kpl. (4.4.)

6 mainintaa saivat viestinnän asiantuntija, suunnittelija ja lehtori,
5 mainintaa sai asiantuntija,
4 mainintaa projektipäällikkö, markkinointipäällikkö,
3 mainintaa yliopisto-opettaja, tutkija, konsultti, johtaja ja
2 mainintaa FT, yliopistotutkija, väitöskirjatutkija, viestinnän suunnittelija, toimihenkilö, palvelumuotoilija, opettaja, myyntipäällikkö, koordinaattori, insinööri, Fm, COO, CEO, asiakkuuspäällikkö ja Account Manager. 

Lisäksi yksittäisiä mainintoja saivat:

 

LinkedIn-kyselyn vastaajien titteleitä by jjanhone

Miten vastaajat käyttävät LinkedIniä?

Johanna kysyi vastaajilta mitä LinkedIniin liittyviä mobiiliappseja he käyttivät. Vastauksia tuli vain 31, mikä kertonee siitä, että muita kuin LinkedInin omaa appsia ei paljon käytetä. Mainintojta saivat Job Search (2), LinkedIn Jobs (3), SlideShare (2) sekä yksittäiset maininnat Rekry, Pulse, Learning ja Smarp.

Vastaajista 8,8% oli käyttänyt LinkedIniä alle vuoden,
22,9% oli käyttänyt sitä 1-3 vuotta,
31,3% vastaajista 4-6 vuotta,
18,9% vastaajista 7-9 vuotta ja
18,1% yli 10 vuotta. (4.4.)

Vastaajista 58,2% käyttää LinkedIniä enemmän tietokoneella kuin mobiilisti! (4.4.)

26% vastaajista käytti LinkedIniä vain tietokoneella ja
11,5% vain mobiililaitteilla.
18,5% käytti LinkedIniä yhtä paljon tietokoneella ja mobiilisti,
32,2% käytti LinkedIniä enemmän tietokoneella kuin mobiilisti ja
23,8% käytti LinkedIniä enemmän mobiilisti kuin tietokoneella.

Johanna kysyi: Kuinka paljon sinulla on LinkedIn-kontakteja (tarkka luku tai sadan tarkkuudella)? (4.4.)

Vastaajien kontaktimäärät vaihtelivat nollan (2 kpl) ja 7440:n välillä. Vastausten mediaani oli 300 ja keskiarvo 508. Kun vastauksista poisti ääripäät (0 ja 7440), keskiarvoksi tuli 481.

Alle 100 kontaktia oli 39 vastaajalla,
101-199 kontaktia 39 vastaajalla,
201-299 kontaktia 27 vastaajalla,
301-399 18 vastaajalla,
401-499 kontaktia 29 vastaajalla,
 500-999 kontaktia 44 vastaajalla,
1000-1499 kontaktia 15 vastaajalla,
1601-1999 kontaktia 5 vastaajalla,
2000-2999 kontaktia 5 vastaajalla,
3000-3999 kontaktia 2 vastaajalla ja yhdellä vastaajalla 7440 kontaktia.  

Johanna kysyi, mikä on tuttujen ihmisten ”(työ)kavereitasi ja tuttujasi” osuus ihmisten LinkedIn-verkostossa ja ns. vieraiden ihmisten osuus (”ihmisiä, joiden kanssa et ole ollut missään tekemisissä?”). Vain 138 vastaajaa vastasi tähän kysymykseen kuten Johanna oli odottanut: jos verkostosta poistaa tutut ja vieraat, jäljelle ei jää ketään. 87 vastaajan mielestä väliin jää kuitenkin vielä ”muut” eli ilmeisesti puolitutut. Vastausten joukosta poistettiin ne kaksi henkilöä, jotka eivät olleet verkostoituneet kenenkään kanssa.

 

LinkedIn-verkostojen koostumus by jjanhone

 
Mitkä syyt saavat sinut verkostoitumaan muiden kanssa?

Oletko tehnyt LinkedIn-päivityksiä? (21.4., n=244)
en koskaan 23,05%
1-5 kertaa 24,69%
5-10 kertaa 15,23%
11-20 kertaa 8,23%
21-30 kertaa 9,47%
30-50 kertaa 6,58%
51-100 kertaa 4,12%
yli 100 kertaa 8,64%

Oletko kommentoinut muiden päivityksiä? (21.4., n=244)
en koskaan 21,40%
1-5 kertaa 23,05%
5-10 kertaa 11,93%
11-20 kertaa 9,05%
21-30 kertaa 9,88%
30-50 kertaa 9,88%
51-100 kertaa 5,35%
yli 100 kertaa 9,47%

Mihin syihin olet käyttänyt LinkedIniä viimeisen 3 kuukauden aikana? (21.4., n=244)
verkostoitumiseen 65,57%
uutisten seurantaan 50,82%
oppimiseen 45,49%
henkilöbrändini rakentamiseen 43,44%
löytyäkseni paremmin 42,62%
alan trendien seurantaan 40,98%
viestintään 37,70%
yhteydenpitoon 36,89%
omaan työnhakuun 33,61%
markkinointiin 28,28%
huvitteluun tai ajanviettämiseen 24,59%
työnantajakuvan kehittämiseen 17,62%
kilpailijaseurantaan 16,39%
rekrytointiin 15,57%
myymiseen 15,16%
asiakaspalvelu 8,61%
innovointiin 6,56%
tuotekehitys 4,92%
palautteen keräämiseen 3,69%
ryhmätyöskentelyyn 2,46%

Mitkä muut syyt saavat sinut käyttämään LinkedIniä, tuottamaan sinne sisältöjä itse ja/tai seuraamaan muiden tekemiä sisältöjä?

linkedinkysely3

Verkostoitumista, oppimista, asiakashankintaa – LinkedInistä on moneksi.

Tämän osion vastaukset kerään Pulse-blogiini. 

Lopussa vastaajat saivat jättää vielä vapaata palautetta:

”Jos esimerkiksi 30% kontakteista on tuttuja, eikö ole kysymättäkin melko ilmeistä, että 70% on tuntemattomia?”

No niin minäkin luulin, mutta luulimme väärin :). Väliin jäivät puolitutut!

”Kiitos, kiinnostava kysely!”, ”Tosi hienoa että teet tämän. Toivottavasti saat julkisuutta!”

Kiitos, siksihän Johanna tätä tekeekin, kun asia häntä kiinnostaa. Lue loput vapaan sanan palautteet Johannan LinkedInin Pulse-blogista:

Kyselyn tuloksia on jaettu myös Instagramissa ja Twitterissä, Johannan LinkedIn-profiilissa ja Piilotetun aarteen Facebook-sivulla.