Somemanageritutkimus 2018

Yhteisömanagerikysely, #cmkysely, tehtiin syksyllä 2018 jo viidettä kertaa.

Kysely löytyy osoitteesta: bit.ly/cmkysely2018 . Kyselyn markkinointi jäi kesken, kun Johanna keksi, että kyselystä tulisi hyvä gradu ja otti yhteyttä Jyväskylän ylopistoon. Sopivat graduntekijät löytyivätkin ja heidän uudelleen muotoilema cmkysely tehtiin tammikuussa 2019. Syksyllä 2018 tehtyyn kyselyyn tuli 13 vastausta, joten se ei ole vertailukelpoinen edellisiin kyselyihin verrattuna, mutta Johanna päätti silti julkaista osan annetuista vastauksista.

Hahmo ja taulu_CM_suomeksi
Tutustutaan vastaajiin

Vastaajista 1 toimi pelkästään yhteisömanagerina, 5 pelkästään somemanagerina ja loput olivat sekä yhteisö- että somemanagereita. He saivat valita kumman roolin kautta he vastaavat ja vain 1 valitsi roolikseen yhteisömanagerin. Tällä kertaa yhteisömanagerikysely onkin oikeastaan somemanagerikysely äänin 11-2!

Vastaajien tittelit aakkosjärjestyksessä:

Digital Marketing Specialist
Ryhmäpäällikkö
Social Media Specialist
Sosiaalisen median asiantuntija
Tiedottaja, markkinoija
verkkopalvelukehittäjä
Verkkopäätoimittaja
Viestinnän asiantuntija (2)
Viestintävastaava
Yhteisömanageri
Yrittäjä

Organisaatioiden toimialat olivat suuruusjärjestyksessä seuraavat:
Informaatio ja viestintä 5
Julkishallinto, maanpuolustus, sosiaalivakuutus 2
Taiteet, viihde ja virkistys 1
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 1
Terveys- ja sosiaalipalvelut 1
Maa- ja metsätalous 1
Ei mikään edellä mainituista 2

Vastaajat työskentelivät eri puolilla organisaatioita seuraavasti:

asiantuntijaorganisaatio  5
viestintä 5
markkinointi  2
asiakaspalvelu 1

Päätoimisia yhteisö/somemanagereita oli 7 kappaletta ja sivutoimisia 6. Kyselyyn ei vastannut kukaan pelkästään vapaa-ajallaan yhteisö- ja/tai somemanagerina toimiva.

Vastaajista 3 oli työskennellyt Xmanagerina alle vuoden, 3 oli ollut pestissään 1-2 vuotta ja 3 oli työskennyt Xmanagerina 2-3 vuotta. Loput jakautuivat seuraavasti: 2 (4-5 vuotta), 1 (5-6 vuotta), 1 (7-8 vuotta).

Vastaajista 7 työskenteli organisaatiossa, joissa on yli 250 työntekijää, 1 vastaajaa työskenteli organisaatiossa, jossa on 50-249 työntekijää, 2 organisaatioissa, joissa työntekijöitä on 10-49 ja 3 organisaatiossa, joissa työntekijöitä on 1-9.

iso_kartta_tausta2.jpg

5 vastaajaa työskenteli pelkästään organisaation ulkopuolisen yhteisön kanssa, loput 8 työskentelivät sekä ulkopuolisen että sisäisen yhteisön kanssa.

Työelämässä vastaajat olivat olleet seuraavasti:

0 – 5 vuotta  1
6 – 10 vuotta 1
11 – 15 1
16 – 20 5
21 – 25 2
26 – 30 2 ja
31 – 35 1.

tyypit
Yhteisömanageritiimit

Vastaajista 1 toimii Xmanagerina yksin, loput tekevät töitään tiimin kanssa. 5 vastaajaa työskentelee 2-4 hengen tiimeissä, 4 5-10 hengen tiimeissä, 1 oli yli 16 hengen tiimissä.

Yhteisöt mukana organisaatioiden strategiassa

Kyselyssä kysyttiin miten tärkeinä yhteisöjä pidettiin organisaation strategiassa asteikolla 1 (ei tärkeä) – 5 (erittäin tärkeä).

Ulkoisten yhteisöiden tärkeys vs sisäisten yhteisöjen tärkeys:

1                                                    1
2                    1                              2
3                    2                              1
4                    6                              7
5                    4                              2

Eli ulkoisia yhteisöjä pidettiin tälläkin kerralla hieman tärkeämpinä kuin sisäisiä yhteisöjä.

Strategioita kuvailtiin sanallisesti näin:

 • Tavoitteet liittyvät palveluun ja erottautumiseen
 • Näkyvyys, tunnettuus, vaikuttavuus
 • Yhteisöt/yleisöt ovat tärkeä osa järjestömme somestrategiassa, sekä kohderyhmänä että viestiemme jakajina. Haluamme pitää jäsenemme sekä saada uusia jäseniä.

cropped-arkkulaatat.jpg
Mitä  somemanagerit odottavat yhteisöiltään, mitä yhteisön kanssa halutaan muuttaa, tuottaa tai saavuttaa?

 • Brändinökyvyys, kiinnostuksen nostaminen, liidit, HR työ eli houkuttavuuden lisääminen työnantajana
 • Valloittamaan maailman, muah-hah-haa. Not.
 • Yleisölle ei ole toistaiseksi asetettu selkeitä tavoitteita.
 • Tunnettuutta, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta
 • Tiedon jakaminen, iloa.
 • Järjestömme haluaa saada lisää jäseniä, sekä uusia jäseniä että pitää vanhat jäsenet.
 • Yleisön jatkuva kasvu, yrityksen kanavasta luotu inspiroiva yhteisö

Onnistuvatko somemanagerit työssään?

Miten sitten mitata sitä, onnistuuko yhteisö- tai somemanageri työssään? Näin vastaajat kertoivat tavoitteistaan:

 • Media- /someseuranta
 • Meillä rakennettu oma indeksiluku millä pyrimme mittaamaan onnistumistamme
 • Seurataan ryhmien aktiivisuutta ja kehitystä
 • Olen itse aloittanut some-mittaamisen, jonka avulla käymme läpi tuloksia.
 • Ulostulojen huiput ja seuraajien kasvu huomioidaan
 • Ei juuri mitenkään
 • Jäsenmäärällä ja tapahtumiin osallistujilla.
 • Asiakastyytyväisyys

Yhteisömanagereiden suosimat työkalut

Somenhallintapalvelut

Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä sitä, mitä somenhallintapalveluja he käyttävät. Vastausavuksi annettiin: ”Esimerkiksi jokin/jotkin Jeff Bullasin tekemältä 17 palvelun listalta: EveryPost, Bit.ly, Hootsuite, Agora Pulse, Social Oomph, Sprout Social, Crowd Booster, Edgerank Checker, SocialBro, Tailwind, Buffer, Oktopost, MeetEdgar, IFTT, Tweepi, Socedo, SocialFlow .http://www.jeffbullas.com/2016/03/01/17-best-social-media-management-tools/ ”

 • Tällä hetkellä testissä yksi vaihtoehto, Twitterissä hyödynnetty Tweetdeckiä
 • Bit.ly, TweetDeck, Excel 😉
 • Osaan palveluista on Meltwaterin määräaikainen palvelu kokeilussa
 • Ei käytössä.
 • Bit.ly, Hootsuite, Sprout Social, Onlypult

Analytiikkatyökalut

Seuraavassa avoimessa kysymyksess vastaajilta kysyttiin ”Seurataanko yhteisöänne jo(ide)nkin analytiikkatyökalu(je)n avulla? Miten ja mitä työkaluja käytätte?”.

 • Kyllä
 • Somen omia työkaluja.
 • Snoobi, Google Analytics, somealustojen natiivianalytiikkatyökalut
 • Insight Atlas
 • Google Analytics, Google Data Studio, Twitter Analytics
 • Silmiä ja laskentaohjelmaa
 • Google analytics, Twitter analytics, Facebookin omat tilastot
 • Facebookin, Twitterin, LinkedInin ja SlideSharen omat sisäiset analytiikkatyökalut, Brandsome.
 • Sprout Social + Swydo

Onko teillä itselle konffattuja työkaluja?

Seuraava kysymys oli: ”Onko teillä sisäisesti käytössä jokin alusta tai palvelu, joka on käytössä intrassanne tai joka on muuten konffattu vain teille?”.

 • Lync
 • Agendium järjestömme hallituksen kokouksissa pöytäkirjoille ja esityslistoille.
 • Slack

Somemanagerin haasteet

 • Jatkuva priorisoinnin tarve, henkilöstövajaus
 • Kenttä elää jatkuvasti ja osin tavoitteita ja mittareita pitää tätä kautta olla muuttamassa aika usein. Seuranta kärsii.
 • Erityisesti tavoitteiden puute on haaste. Työ olisi johdonmukaisempaa ja se tuntuisi merkityksellisemmältä, jos olisi selkeä tavoite, jota kohti voisi pyrkiä.
 • Riittämättömyys, aika ja resurssit
 • Oma ajankäyttö, onko aina töissä?
 • Järjestön viestintävastaavana haastavaa on saada muut sekä sisäisesti että ulkoisesti osallistumaan viestintää. Tähän menee paljon aikaa. Samoin lisääntynyt häirintä Twitterissä trolli-, roska-, spämmäys- ja pornotilien muodossa vaikeuttaa ja hidastaa viestintää.
 • Kaikkien somekanavien jatkuva hallinta

Miten somemanagerit haluavat kehittää omaa työtään?

 • Enemmän aikaa käytettävänä, tiimi joka suunnittelisi sisältöjä.
 • Osaamista, niksit riittävään seurantaan
 • Haluan kehittää omaa tehtävääni muiden alan toimijoiden kanssa tapaamisissa vertaistuen ja kokemuksien jakamisen avulla.

Xmanagerikoulutukset

6 vastaajaa ei ollut viimeisen vuoden aikana osallistunut yhteensään yhteisömanageri- tai somekoulutukseen, 6 oli osallistunut yhteen ja 1 oli ollut 4-9 koulutuksessa.

8 ei ollut itsekään järjestänyt yhtään aiheeseen liittyvää koulusta, 2 oli järjestänyt 1-3 koulutusta, 2 4-9 koulutusta ja 1 tätä enemmän.

Vastaajilta kysyttiin, millaisiin koulutuksiin he haluaisivat osallistua tai millaisia esityksiä he toivovat CMAD:iin.

 • Uudet yhteisötyökalut
 • Analytiikasta
 • Opetuksen ja tutkimuksen uudistuksiin liittyvistä muutosverkostokokemuksista ja näihin liittyvistä kehittämisyhteisöistä.
 • Joku pidempi some-tekemisen tarina jostain yrityksestä onnistumisineen ja epäonnistumisiin. Mistä siis lähdetty, mitä polkua kuljettu ja missä ollaan nyt. Hyvät esittelyt toimivista työkaluista kiinnostavat myös aina. Joku ”asiakas on aina oikeassa?” -pohdiskeleva ja esimerkkejä sisältävä setti voisi olla hauska.
 • Konkretiaa syleilevää ja hauskaa
 • Analytiikan syventäminen ja tulosten muuttaminen käytännön toiminnaksi.
 • Seuranta ja raportointi
 • Käytännön esimerkkejä muiden alan toimijoiden töistä, onnistumisista, mittaamisesta, visuaalisuudesta, uusista työkaluista.

Suomen paras Xmanageri?

Kyselyssä kysyttiin myös sitä, keitä yhteisö- tai somemanagereita vastaajat itse ihailevat. Kysymykseen tuli vain kolme vastausta.

”Pakko sanoa edelleen, että Vierin Mikko veti kyllä hienon siivun VR:n puolella ennen siirtymistään sitten konsulttihommiin.”

Hmmm… Siljaline?!
 
Hanne Kautto, Anna Lind, Petteri Numminen, Piritta Seppälä, Pauliina Mäkelä, Helmi Korhonen, Tuija Aalto

Iso kiitos kaikille vastanneille!