Somekoulutukset ja -työpajat

Piilotetun aarteen sosiaalisen median koulutukset räätälöidään aina kohderyhmän ennakkotoiveiden mukaan.

Koulutuksissa käydään läpi asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivia somepalveluita ja sitä, miten niitä voi käyttää. Sen lisäksi luennoilla esitellään myös hyviä ja huonoja esimerkkejä asiakkaan omalta alalta. Tärkeää on myös saada uudet opit heti käytäntöön, siksi koulutuksissa on usein myös käyttäjiä osallistavia osuuksia.

Piilotetun aarteen koulutuksissa käsitellään esimerksiksi seuraavia palveluja: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, SlideShare, Twitter, Wikipedia, YouTube…

Esimerkkejä Piilotetun aarteen somekoulutuksista:

Organisaatio @ Facebook -koulutuksessa käydään läpi Facebookin suhde muuhun someen, tutkimuksia ja –ohjeita, viime aikojen muutoksia Facebookissa, demoillaan, käydään läpi Facebookin mahdollisuudet ja haasteet, esimerkkejä erilaisten organisaatioiden feisbuukkailusta (mihin Facebookia on käytetty, millaisia haasteita on kohdattu), säännöt. Parhaimmillaan tämä koulutus on silloin, kun mukana on Facebook-sivujen päivittäjiä eri organisaatioista, jolloin opimme muiden kokemuksista – voit siis tilata tämän koulutuksen esim. paikallisille yrittäjille tai kunnan eri sivujen ylläpitäjille.

Facebook-strategia -työpajassa käydään läpi sitä, miten organisaatio tällä hetkellä käyttää Facebookia ja sitä, millaisia ongelmia tai toiveista sen käyttöön liittyy. Työpajan jälkeen osallistujilla on uusia ideoita Facebookin hyödyntämisestä ja selkeämpi prosessi siihen, miten Facebook-sisältöjä suunnitellaan ja tuotetaan.

Piilotetun aarteen sometyöpajoissa suunnitellaan strategiaa, sisältöjä ja opetellaan tuottamaan niitä uusilla tavoilla

  1. somestrategiatyöpajassa tehdään tai päivitetään organisaation somestrategia
  2. mietitään ohjeet organisaation someiluun tai
  3. mietitään säännöt ja prosessi yhden yksittäisen somepalvelun käyttöön

1. Somestrategiatyöpaja eli miksi ja miten 

Somestrategiatyöpajassa lähdetään liikkeelle organisaation tavoitteista, ja kohderyhmästä, jonka se haluaa somesta tavoittaa ja viesteistä, joita heille halutaan välittää. Somestrategia voidaan tehdä julkisen tai sisäisen somen käyttöön. Tavoitteen asetannassa voidaan määritellä ongelmia, joita avoimella toimintatavalla ratkaistaan (esim. palaveriaikojen sopiminen ja palaverien vähentäminen, sähköpostiliikenteen vähentäminen, hiljaisen tiedon kerääminen, kilpailijoiden seuranta, tuotekehitysprosessin nopeuttaminen). Tämän perusteella valitaan tapaukseen sopiva(t) some-kanava(t)/palvelu(t), ideoidaan sisällöntuotantoa, käydään läpi työkalun käyttökulttuuria ja sen perustoiminnallisuuksia. Sovitaan tavoitteet ja roolinjako.

Strategiaa voi miettiä myös työkalukohtaisesti, esimerkiksi Facebook-sivun strategia tai YouTube-tilin strategia.

2. Someohjeet kuntoon -työpaja

Some-ohjeet – työpajassa käydään läpi työkalut, joita organisaation työntekijät tällä hetkellä käyttävät ja mietitään, mitä heidän kannattaisi alkaa käyttää, määritellään työkalukohtaiset tavoitteet ja kirjoitetaan niihin liittyvät ohjeistukset, kiellot ja kannustimet. Julkisia some-ohjeita löytyy sosiaalinenmedia.org-sivustolta.

3. Someohjeet yhden työkalun käyttöön -työpaja

Sometyökalusäännöt-työpajassa määritelläät säännöt organisaation käyttämälle sometyökalulle (esim. blogi, Facebook-sivu tai Instagram-tili). Työpajassa määritellään työkalun tavoite ja suunnitellaan tavoitetta tukeva rakenne ja käyttötapa. Työpajassa määritellään prosessi, roolit ja motivaatiotekijät ja kirjoitetaan ohjeet työkalun käyttäjille ja ylläpitäjille.