Naisia Wikipediaan!

Tämä kolumni on julkaistu Suur-Jyväskylän Lehdessä 26.5.2021.

Huhtikuussa katse kääntyi naisiin Wikipedian perinteisessä Punaisten linkkien naiset -kilpailussa. Suurin syy jokavuotiseen tempaukseen on, että henkilöartikkeleista vain noin viidennes kertoo naisista (tai muunsukupuolisista). Suomenkielisessä Wikipediassa kilpailussa oli tällä kertaa yli sata osallistujaa ja kuukauden aikana tehtiin 1466 uutta artikkelia. Oman artikkelin saivat muun muassa kolme Johannaa: terveyshallintotieteen professori Lammintakanen, jalkapalloilija Salmijärvi ja kuvataiteilija Turunen.

Wikipedia-sisältöihin vaikuttaa pitkälti se, että naisia on sisällöntuottajista vain 10–15 %. Naispäivittäjien vähyyttä selittää jo se, että pienempi osuus naisista kuin miehistä tietää, että kuka tahansa voi ja saa päivittää Wikipediaa.

Wikipediaa päivitetään pääasiassa vapaa-ajalla ja sinne kirjoitetaan asioista, joista ollaan kiinnostuneita. Kun pääosa sisällöntuottajista on miehiä, heille ei tule mieleen kirjoittaa naisten vapaa-aikaan tai elämään liittyvistä asioita. Wikipediasta puuttuu siis luultavasti enemmän naisia kiinnostavia asioita kuin miehiä kiinnostavia asioita.

Miehiä on naisia enemmän myös Wikipedian lukijoissa ja he myös lukevat kerralla useampia Wikipedia-artikkeleja kuin naislukijat. Keinoja naisten määrän lisäämiseen niin muokkaajien kuin sisältöjenkin joukossa on mietitty Wikimedia-yhteisössä vuosikausia. Avainasemassa lienevät vapaaehtoiset, jotka alkavat ajaa asiaa. Esimerkiksi fyysikko Jess Wade on lisännyt Wikipediaan yli 1300 artikkelia tiedenaisista. Terveysalalla aiemmin työskennellyt Rosie Stephenson-Goodknight on paitsi kirjoittanut artikkelit yli 1500 merkkinaisesta myös ideoinut kansainvälisen Punaisten linkkien naiset -kilpailun.

Syytä naisartikkelien pienempään osuuteen voi hakea myös koko yhteiskunnasta. Vaikka naiset ovat vuosisatojen ja -kymmenten aikana rikkoneet paljon lasikattoja, niin mediassa kirjoitetaan yhä huomattavasti enemmän miehistä. Helsingin Sanomat on seurannut keväästä 2018 lähtien naisten osuutta lehdessä ja pyrkinyt kasvattamaan sitä. Kolmessa vuodessa osuus on noussut 27 prosentista 33 prosenttiin. Wikipediassa Helsingin Sanomia ja muuta mediaa käytetään portinvartijana, jonka avulla päätetään, mistä aiheista sivustolle voi ylipäätään kirjoittaa. Asiantuntijanaisten voi olla siis vaikeampi kerätä omaan artikkeliin tarvitut mediaosumat kuin heidän mieskollegoidensa. Tuore esimerkki: Talouselämä-lehden toukokuussa valitsemista 100 päättäjänaisesta vain 27 oli saanut artikkelin Wikipediaan.

Wikipedia ei ole virallinen totuus maailmasta vaan se heijastaa erilaisia yhteiskunnan vinoumia. Wikipedian maailmankuvaan voivat kaikki kuitenkin vaikuttaa, artikkeli kerrallaan.

Heräsikö ajatuksia? Lue lisää